De Architect - Kaaspakhuis Gouda

Een eeuwenoud kaaspakhuis nieuw leven inblazen. In het magazine De Architect wordt uitgebreid verteld over de renovatie van dit historische pand in Gouda door hoofdaannemer Mei architects and planners. Door de installatie van de woningen voor onze rekening te nemen hebben ook wij kunnen bijdragen aan het in stand houden van dit stukje geschiedenis.

Het doel van dit project is het in stand houden van de historie en geschiedenis van dit pakhuis en zo het verhaal van kaas maken levend te houden. Het pakhuis is omgetoverd tot 52 appartementen waarin elementen uit het oude gebouw een tweede leven hebben gekregen. Lees verder.