In 2017 hebben wij samen met Ro-Ad Adviesbureau het project Duurzame Inzetbaarheid gestart. Hiermee willen we een optimale werkomgeving creëren voor onze medewerkers. Dat doen we door de mate van werkdruk en werkstress binnen Lok Techniek structureel te verlagen. Want werkdruk en stress leiden tot fouten, miscommunicatie en tot verzuim, terwijl een prettige werkomgeving zorgt voor meer werkplezier, betere efficiency van werkzaamheden en daarmee een hogere kwaliteit van onze dienstverlening.

Met het project Duurzame Inzetbaarheid stellen we onszelf in staat om het groeiende aantal projecten op een goede, efficiënte en degelijke manier te kunnen volbrengen. Tot tevredenheid van onze klanten.

Om ons doel te bereiken houden we regelmatig interviews onder onze medewerkers. Tegelijkertijd doen we onderzoek naar de oorzaken van werkdruk om factoren die stress tot gevolg hebben te kunnen identificeren. Na vele gesprekken en intens onderzoek hebben er al diverse verschuivingen plaats gevonden en er zijn inmiddels nieuwe functies en functieomschrijvingen gecreëerd. Ook zijn de formulieren voor de functioneringsgesprekken vernieuwd. We kijken met enthousiasme uit naar een nieuwe productieve gespreksronde.

Meer weten? Bekijk ook onze vacaturepagina.

 

Het project Duurzame Inzetbaarheid is mede tot stand gebracht door:
Ro-Ad Adviesbureau

Ro-Ad Adviesbureau is een adviesorganisatie op het gebied van HRM, preventie en re-integratie.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds, investeert in jouw toekomst