omdat u op een veilige, toegankelijke manier wilt wonen.

Nederland vergrijst, de verzorgingstehuizen sluiten en van u wordt verwacht dat u langer in uw eigen woning blijft wonen. Om zelfstandig wonende senioren en superouderen te kunnen helpen zijn wij comfort installateur geworden.

Samenwerking met Uneto-VNI, TU, Otib en Lok Techniek
Tussen het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (Otib), Uneto-VNI en Technische Unie (TU) is een samenwerking ontwikkeld waarbij we senioren en superouderen kunnen helpen om hun woning aan te passen aan hun huidige en toekomstige wensen. Zo worden mensen vanaf 55 jaar geholpen om langer, plezierig en comfortabel in hun eigen woning te kunnen blijven wonen.

Onze medewerkers zijn opgeleid tot comfort installateur speciaal door mensen van Alzheimer Nederland, Bartimeus en het Longfonds.

Wij hebben direct contact met zorgaanbieders. Ons advies over uw wensen ten aanzien van woningaanpassing is daardoor altijd goed afgestemd. De afgesproken installatiewerkzaamheden voeren we zelf voor u uit.

Advies